Select Page

Xplorion – framtidens hållbara boende – presenterad med AR.

Xplorion är ett framtidsinriktat bostadsprojekt med stort fokus på hållbarhet, ekologi, smart mobilitet, sharing is caring-koncept, grön energi och flexibilitet. Ett smart och genomtänkt boendekonscept som fick smarta, moderna och genomtänkta presentationsmöjligheter. Med hjälp av AR kunde projektet visas upp på ett ganska spektakulärt sätt på stor skärm under presentationen. Sen kunde besökarna själva utforska kvarterets utformning och idéer på egen hand, med hjälp av AR-tekniken.

Xplorion som AR-applikation.

Xplorion kunde på ett framgångsrikt sätt sprida informationen om projektet med hjälp av AR-applikationen. På så vis kunde besökare och bostadsintressenter ta del av alla smarta värmesystem, soluppvärmingen och cykelparkeringarna mm.

Många nytänkande idéer kunde presenteras med hjälp av AR.

Xplorion bygger på ett sharing is caring-koncept, vilket är ett nytt typ av boende där dela/låna/hyra-livsstilen upp- muntras och förenklas. Smart mobilitet – För att minska trafikens klimatpåverkan och för att skapa en mer attraktiv stad behöver vi minska biltrafiken. Xplorion är ett bilfritt boende, vilket innebär att vi utformar husen för att underlätta och göra det mer attraktivt att exempelvis ta cykeln istället för bilen. Genom smarta planlösningar utan innerväggar kommer vi minska materialanvändningen. När vi väljer bort inner- väggar väljer vi även bort dörrar, ytbehandlingar med mera. Lägenheterna i Xplorion möter nutidens krav på boende med tanke på förusättningarna som finns i dag med att arbeta hemifrån, ytkrävande hobbys och bonus- familjen.

Här börjar upptäcktsresan mot framtidens hållbara boende.