Select Page

Augmented Reality ökar mervärdet, ger en smidigare inlärning och ökad förståelse för ny avancerad teknik.

AR eller augmented reality kan man säga innebär en förstärkning av verkligheten. Med hjälp av 3d modeller, animationer ljud och interaktivitet kan man skapa visualiseringar och simuleringar som tidigare varit omöjliga att visa.

Smarta hem

Styr ditt hem med Smart Home. Be Smart Home att tända lampor, justera termostaten och styra produkterna som du använder i ditt hem – även när du inte är där.

Polismuseet AR – Virtual dressingroom

På Polismuseet kan man nu prova på kläder och utrustning som används av olika yrkesgrupper inom polisen. Passar du bäst som Polisdykare, Ingripandepolis, Insatspolis eller kanske Kriminaltekniker? Vi har hjälpt Polismuseet med att ta fram denna virtuella polisgarderob.

Röntgensyn

Med en mix av smart objektigenkänning och Cadfiler kan vi förklara hur tekniken fungerar på insidan. Kameran känner igen ett objekt automatiskt och med hjälp av det kan vi lägga in och animera Cad-delarna på rätt ställe. Perfekt för service, installation och produktpresentationer.

Augmented Reality ger Dynapac dynamiska säljverktyg.

AR ger möjligheten att demonstrera och visualisera nya produkter redan innan dom lämnat fabriken. Fackmässor, kunder och säljkontor får snabbt tillgång till det senaste i produktutvecklingen.

Augmented Reality

Digitalisering av arkeologiska fynd.

På en liten ö i Helgasjön cirka en halvmil norr om Växjö ligger ruinerna efter Kronobergs slott, som har gett namn åt hela Kronobergs län. Kronoberg omtalas i mitten av 1300-talet som växjöbiskoparnas huvudgård, och troligen uppfördes den även runt den tiden. Med hjälp av AR väcks historien till liv.

Digitalisering och interaktiva aktiviteter i AR på Blekinge museum.

På Blekinge museum hörs historiens vingslag och prasslet av kungliga kläder. Nu har vi med AR-teknikens hjälp gjort det möjligt för besökare att ta del av Karlskronas arkitekturhistoria samt prova tidstypiska klädesplagg ur museets egen samling.

AR som verktyg inom risk, brand och säkerhets-utbildningar.

Säkerheten går alltid först – men den är inte alltid lätt att lära ut på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Med hjälp av AR-utbildning kan alla ta del av olika dramatiska och riskfyllda scenarier på ett överraskande, övertygande och oförglömligt sätt. 

Holtab presenterar nya produktområden på mässa med AR.

World of Holtab är framtaget för Elfackmässan 2019 i AR-teknik. Holtabs presenterar sina nya affärsområden på ett övergripande och tydligt men ändå häftigt sätt. I Holtab-världen som är uppbyggd med 3D visas alla produktområden upp med text och bild samtidigt som tåg, spårvagnar och flygplan kommer och går. Vindkraftverken snurrar och elnäten pulserar av energi.

AR för visualisering av fastigheter

AR är den optimala tekniken för att presentera ett byggnadsprojekt, område eller ett kvarter. Tekniken är lätt att använda och besökaren får snabbt en bra överblick. AR fungerar direkt i besökarnas telefoner eller iPads och kan även med fördel användas tillsammans med projektor eller tv-skärmar för presentation för en större publik.