Select Page

AR som verktyg inom risk, brand och säkerhetsutbildningar.

Översvämning, blixtnedslag, brand i elektriska system, effekter av katastrofväder mm. Oförutsedda scenarier som är mycket svåra att öva på och som i realistiska verkliga övningsförhållanden kräver stora och omfattande övningsinsatser med statister, personal, dyra lokaliteter och utrustning.

Med hjälp av vår utbildningsplattform, visualisering i 3d-teknik och Augmented Reality skapar vi möjligheter att simulera kritiska händelseförlopp om och om igen. En fantastiskt effektiv och spännande utbildningmetod som kan utföras dygnet runt, året runt oavsett mottagarens vistelseort. Det gör utbildningsinsatsen väldigt dynamisk, pedagogisk och väldigt  kostnadseffektiv. 

Extrema situationer skapar extrema behov.

Tack vare 3d-tekniken kan vi återskapa de extremaste situationer som behövs för att utbilda och vänja deltagarna vid den höga stressnivån, fast på ett säkert och tryggt sätt. Att visualisera situationerna hjälper deltagarna att skapa de inre bilder som är så viktiga, och därmed kunna förbereda sig mentalt för hur de ska agera i kritiska situationer.

Simuleringar av miljöer som vattenfylls, brand, rökfyllda lokaler eller vad just er verksamhet kräver – vi ordnar vi detta.

Vi arbetar oss ständigt framåt och befinner oss i teknikens framkant. Gränserna för vad som är möjligt att frambringa visuellt och tekniskt rör sig ständigt och i allt snabbare takt. Vi är passionerade i vårt yrkesområde och älskar utmaningar, så nya tekniska landvinningar infinner sig dagligdags på våra skrivbord. Utmana gärna våra kunskaper så kan vi gemensamt utforska de senaste möjligheterna.

En utbildnings- metod som är dynamisk, pedagogisk och kostnadseffektiv.