Select Page

Digitalisering och interaktiva aktiviteter i AR på Blekinge museum.

Museivärlden är i ständigt behov av att finna nya vägar att nå sin publik såväl som att hålla sin verksamhet uppdaterad och aktuell. Tack vare den digitala tekniken finns det nu bättre möjligheter än någonsin tidigare att lyckas med detta. AR-tekniken är en teknik som ger fantastiska möjligheter att levandegöra historien, och att lyfta fram samlingarnas rikedom.

AR skapar möjligheter och intresse – inte minst från den yngre generationen.

Hur såg egentligen Karlskrona ut förr? Hur har staden utvecklats? Hur såg kläderna ut? Frågorna är många, men ned hjälp av AR-teknik kan vi hjälpa till att räta ut frågetecknen, och samtidigt skoja till det lite.

En stad som växer upp ur museigolvet med 3d-modeller, bildspel och historiska fakta.

Med hjälp av några ipads och modern digital 3d-teknik kommer kartor, byggmodeller och kläder till liv. Det piggar upp museibesöken och levandegör historien på ett underhållande och stimulerande sätt, så att den fastnar hos besökare i alla åldrar.  

AR-tekniken livar upp museibesöken och levandegör historien så att den fastnar hos besökare i alla åldrar.

En rik historia är värd att berätta på alla språk – även det digitala.

Museiverksamhet och kulturhistoria berättar vilka vi är, var vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Det är en viktig del av ett samhälle och själva kittet som håller ihop det hela. Då alla har olika sätt att ta till sig kunskap behövs olika sätt att dela med sig av kunskap. De digitala kanalerna och AR-tekniken ger fantastiska möjligheter att levandegöra historien, inte minst för dom grupper som har svårt att läsa sig till kunskaperna. Såväl äldre som yngre besökare kan ha glädje av berättelser, visualiseringar och animationer som använder ljud, bild och det visuella språket för att få fram en berättelse.