Select Page
AR inom risk, brand och säkerhetsutbildningar

AR inom risk, brand och säkerhetsutbildningar

AR som verktyg inom risk, brand och säkerhetsutbildningar. Översvämning, blixtnedslag, brand i elektriska system, effekter av katastrofväder mm. Oförutsedda scenarier som är mycket svåra att öva på och som i realistiska verkliga övningsförhållanden kräver stora och...