Select Page

Kronoberg Slottsruin – digitalt restaurerad och presenterad i AR.

En halvmil norr om Växjö vid Helgasjöns strand ligger Kronobergs slottsruin. Det som idag är en ruin var en gång i tiden ett av fyra slott vid Sveriges dåvarande södra gräns som skulle skydda landet mot ärkefienden Danmark. Vandra i upprorsmannens Nils Dackes fotspår, gå in i de salar som en gång Gustav Vasas söner bott i och njut av den vackra natur som omger denna historiska slottsruin.

Vasaborgen som blev en ruin

Under medeltiden var borgen en biskopsborg men överlämnades under reformationen till Gustav Vasa och kronan. Smålänningarna tyckte inte om detta nya styre av landet, delvis på grund av de otroligt höga skatter Gustav Vasa hade införskaffat. 1542 intog Nils Dacke slottet och styrde därifrån det upproriska Småland mot Gustav Vasa. Redan året därpå slogs upproret ner och Gustav Vasa och hans söner tog över borgen och gjorde Kronobergs slott till en befästningsborg.

Gustav Vasas Kronoberg hade tre funktioner

Gustav Vasas Kronoberg hade tre funktioner: dels en militär funktion att försvara gränsen mot Danmark, dels en polisiär funktion att vakta smålänningarna och undvika ett återkommande uppror, men även för att samla in skatt. Dessa funktioner framgår av de cirka 7000 arkeologiska fynd som har gjorts vid utgrävningarna av Kronberg. Sista gången som slottet tjänstgjorde som gränsfäste var 1612 vid en dansk belägring, och slottets funktion som gränsförsvar upphörde i mitten av 1600-talet. Istället började sten tas bort från slottet för att användas som byggnadsmaterial inne i Växjö. Det som en gång hade varit ett mycket viktigt och ståtligt slott förvandlades till en ruin.

Kronoberg Slottsruin digitalt restaurerad och presenterad i AR

Utställningen I skuggan av Vasa

På Kronoberg visas skärmutställningen I skuggan av Vasa. Utställningen tar sikte på Småland, Kronoberg och Dackefejden och handlar om vilka personer och faktorer som låg bakom det som skulle komma att bli det största bondeupproret i nordisk historia. I utställningen får vi följa händelseutvecklingen som ledde fram till Dackes bondeuppror där bönderna gick till strid för sin sak mot Gustav Vasa.

Texter hämtade från kulturparkensmaland.se